Allt viktigt går i tryck

Vi på Bloms Tryckeri kombinerar stort kunnande och engagemang med modern teknik.
Vi producerar tidningar, broschyrer, foldrar, visitkort, kuvert och mycket annat.
Maskinparken är anpassad för att kostnadseffektivt producera trycksaker i små och
stora upplagor. Samla det viktigaste ni vill kommunicera och vänd er till oss!

Tingsgatan 6, 247 50 Dalby
Tel: 046-211 11 10, Fax: 046-211 11 15
info@blomstryckeri.se
 

Lär känna oss på Bloms Tryckeri